iş teslimi
İş teslim tutanağı kalitemizdir

Uygulama müdürü tamamlanmış projeyi iş teslim departmanına sunar. Kabul edilmiş proje iş teslim tutanağı hazırlanılarak proje yöneticisine teslim edilir.

İŞ TESLİMİ

İş teslimi süreci öncelikle iç teslimle başlar. Uygulama müdürü iş planına uygun tamamlanmış projeyi iş teslim departmanına sunar. Kabul edilmiş proje iş teslim yöneticisi tarafından iş teslim tutanağı hazırlanılarak proje yöneticisine teslim edilir.